אתר מאובטח

בחר שפה: 


חפש מוצר:

 

 
 

ברוכים הבאים לאתר הישראלי

לפטנטים והמצאות

 
 
האתר מיועד לפרסום חינם של המצאות ישראליות,
בארץ ובעולם.
 
 
האתר מתפרסם בעברית ובאנגלית ומקודם ברשת האינטרנט העולמית מתוך כוונה לסייע לממציאים ישראלים לגייס משקיעים מכל רחבי העולם שישקיעו בהמצאות ויביאו אותן ליידי יישום ושיווק כלל עולמי.
 
 
כאמור הפרסום באתר הינו חינם אין כסף וזאת כתרומה של חברת "נופר מוצרים טבעיים" שנרתמה לסייע לממציאים הישראלים לממש את המצאותיהם ועל ידי כך לסייע לתעשיה הישראלית וליצוא הישראלי.
אתר הפטנטים של נופר המופיע בשפה האנגלית יכלול הן המצאות ישראליות והן המצאות מכל רחבי העולם וזאת במטרה לסייע להתפתחות טכנולוגיה עולמית חוצת גבולות ולהידוק קשרי מסחר ענפים בין ישראל לבין העולם.
 
 
לפרסום חינם של המצאותיכם באתר, על פי כללי התקנון המופיע להלן,
אנא פנו ל"נופר מוצרים טבעיים"
טל' - 08-9358135     email: nufarmail@gmail.com
 
 
יועץ מדעי של אתר הפטנטים הישראלי:
מר אביב סולודוך,
בוגר תואר שני בפיסיקה, MSc, ע"י מכון ויצמן למדע. 
 
יועץ משפטי של אתר הפטנטים הישראלי:
עו"ד יניב בוקר,
 מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 28, תל-אביב. טל': 03-6955644
 
 
 
 
תקנון
 
ההמצאות הרשומות באתר הן על דעת ובאחריות המפרסמים - הממציאים בלבד.
 
ההמצאות המתפרסמות באתר יתכן ונרשמו כפטנט או כבקשת פטנט ויתכן שלא נרשמו עדיין אצל רשם הפטנטים. האחריות לבדיקת נושא זה כמו בדיקת כל יתר הנושאים הכלכליים והמשפטיים מוטלת על הקניינים והמשקיעים המעוניינים לרכוש את ההמצאות או להשקיע בהן.
 
מקוריות ההמצאה והבעלות עליה חייבת להבדק ע"י הרוכשים והמשקיעים הפוטנציאלים בטרם הרכישה וההשקעה.
 
בעת הגשת ההמצאה הכתובה לאתר, הממציא - המפרסם מצהיר כי הוא, הכותב ובעל הזכויות היחידי לפטנט או להמצאה.
 
חברת "נופר מוצרים טבעיים" ובעלי החברה אינם אחראים לא במישרין ולא בעקיפין לתוכן המתפרסם מטעם הממציא או לכשירותו של הפטנט או למקוריותו או לכל דבר אחר המתפרסם על ידי הממציא והאחריות המלאה על הפרסום חלה על הממציא עצמו.
 
הן הממציאים המפרסמים כאן את המצאותיהם והן המשקיעים והרוכשים למיניהם מקבלים על עצמם את כל הכללים הרשומים בתקנון. כל הפעולות הכלכליות והמשפטיות הנעשות על ידיהם בהקשר להמצאות המתפרסמות באתר הפטנטים של "נופר" הן באחריותם הבלעדית ולכן לא יוכלו לתבוע את חברת "נופר- מוצרים טבעיים" ולא את בעליה בהקשר לכך.
 
במידה וממציא כלשהו יבחין כי המצאתו נרשמה באתר ע"י ממציא אחר, יוכל לדרוש מ"נופר מוצרים טבעיים", בכתב, להסיר את הפרסום. חברת "נופר מוצרים טבעיים" תסיר את הפרסום מהאתר תוך 14 יום ובזאת תסתיים אחריותה.
במקרה כזה הממציא החדש הטוען לבעלותו על ההמצאה, לא יוכל לתבוע את "נופר" על פרסום ההמצאה, שכן הפרסום נעשה כאמור על דעת ובאחריות המפרסמים-הממציאים בלבד.
 
על הממציאים ובאחריותם לפרסם את ההמצאה באתר בצורה כללית ולא מפורטת ומבלי להסגיר פרטים חסויים שעלולים לאפשר להעתיק ולגנוב את ההמצאה.
 
אכיפת מקרי הפרה של זכויותיך ככותב ו/או כממציא ההמצאה הנה באחריותך האישית והבלעדית ואין ל"נופר" צד בעניין.
 
לחברת "נופר" שמורה הזכות הבלעדית לא לפרסם כלל המצאה כלשהי וכמו כן תהיה רשאית "נופר" להסיר מהאתר, באופן מיידי, כל המצאה שהתפרסמה ללא צורך במתן הסברים כלשהם. בשני המקרים הנ"ל לא יהיה זכאי הממציא/המפרסם לתבוע דבר מ"נופר".
 
מאחר ואתר זה הינו חלק מאתר שיווקי של "נופר מוצרים טבעיים", אנו רשאים להציג מודעות לצד ההמצאה שלך באתרנו.
 
בעלי ההמצאות המתפרסמות בחינם באתר לא יהיו זכאים לבוא בטענות בכל דבר ועניין ל"נופר מוצרים טבעיים" ו/או אל בעלי החברה בהקשר לפרסום המצאתם או התנהלות האתר, קידום האתר וכיוצא בזה.
 
כל תביעה משפטית כנגד "נופר" ו/או בעלי החברה, במידה ותהיה, תידון בבית משפט ישראלי בלבד, בעיר רחובות בישראל.
 
 
היועץ המשפטי של האתר הינו עו"ד יניב בוקר.
 מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 28, תל-אביב. טל': 03-6955644
 
 
 
לפרסום חינם של המצאותיכם באתר, על פי כללי התקנון,
אנא פנו ל"נופר מוצרים טבעיים"
טל' - 08-9358135     email: nufarmail@gmail.com
 
logo בניית אתרים